Onze Design Principes

Bij het maken van ontwerpen hanteren wij vier Design Principes.

 • Simpliciteit

  Less is more

 • Structuur

  Structuur in de content

 • Zichtbaarheid

  Duidelijke en logische interface

 • Duurzaamheid

  Gereed zijn voor de toekomst